AISoft - kancelářský software
541 235 266    aisoft@aisoft.cz

Elektronické kanceláře E-OFFICE

Nabízíme systémy pro komplexní elektronizaci středních a velkých úřadů a institucí, bezpapírové řešení ("paper-less-office") pro nastupující období převládající elektronické komunikace. K dispozici je obecné technologické řešení a také oborové aplikace, zatím pro oblast justice, advokacie a exekutorů. Připravujeme technologickou inovaci, která umožní provozování těchto systémů formou služby (SaaS) – bez starostí o centrální infrastrukturu a licence.

Převeďte i vaši kancelář do elektronické podoby, získáte tím spoustu okamžitých i perspektivních výhod.

EU

Naše společnost realizuje projekt "Systém eSPIS provozovaný formou služby (SaaS)", který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, ze zdrojů Evropské unie a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zcela bezpapírové řešení

Miliony elektronických dokumentů a "papír" jen pokud je vyžadován legislativou. Elektronická komunikace přes e-maily, datové schránky, WEB služby, atd. Pokud partneři komunikují "po staru", tak na vstupu skenování dokumentů a na výstupu služba hybridní pošty.

Elektronický spis a archiv dokumentů

Základem je virtuální spis, což je obdoba papírové složky - papírového spisu. Z tohoto spisu je okamžitý přístup ke všem dokumentům, finančním dokladům, jsou k dispozici aktuální rekapitulace a mj. je přístup k telefonům a e-mailům všech účastníků.

Progresivní technické řešení

Jsou využity nejmodernější technologie, implicitně se počítá s mobilními pracovišti a dotykovými tablety . Připravovaná technologická inovace umožní provozování systémů formou služby (SaaS) . Uživatel přijde do styku jen s klientskou částí SW, přístup ze všech zařízení ke spisům bude efektivní a zabezpečený na úrovni bankovních standardů.
O technickém řešení

Komplexní programové vybavení

Základem je racionální práce s elektronickými spisy a dokumenty. Nicméně programové vybavení zahrnuje také kompletní finance a účetnictví, elektronickou podatelnu, plánovací kalendáře a řadu dalších oblastí.

Obecné řešení a oborové aplikace

Elektronická kancelář E-Office je vyvinutá a ověřená technologie pro zpracování rozsáhlých elektronických agend (statisíce spisů, miliony dokumentů). Pro konkrétní úřady a instituce se předpokládá lokalizace a dopracování.

Předpoklady pro efektivní týmovou práci

Zejména pro větší úřady jsou k dispozici prostředky jak oddělit vlastní práci se spisy od rutinných - pomocných činností. Back Office přebírá administrativní úlohy, podatelnu, hromadné akce nad spisy a dokumenty a také mj. zajištuje získávání informací z centrálních informačních zdrojů.O elektronické kanceláři

Řešení na míru

 • E-OFFICE Exekutor - Elektronická kancelář pro exekutory

  Systém E-OFFICE Exekutor navazuje na systém EX Office, který patří k nejrozšířenějším systémům pro správu exekutorských úřadů v České republice. Oproti původnímu systému je E-OFFICE Exekutor zcela technologicky přepracován na bázi nejnovějších technologií, oblast komunikací je plně integrovaná, řada funkcí je dopracována a systém je zkompletován o oblast financí a ekonomiky
  Základní charakteristika systému:

  • Plně bezpapírová kancelář s možností napojení na službu hybridní pošty
  • Pokročilá správa financí k jednotlivým exekučním případům
  • Obsáhlý systém lustrací zahrnující přístup k centrálním informačním zdrojům
  • Rozsáhlá automatizace úloh nad spisy a dokumenty
  Více informací
 • E-OFFICE Advokát - Elektronická kancelář pro advokáty

  Systém E-OFFICE Advokát je navržen pro správu středně velkých i velkých advokátních kanceláří. Prioritou je efektivní správa a zpřístupnění advokátních spisů . Nicméně jsou integrovány i adminitrativní úlohy, včetně účetnictví, kalendáře úkolů a termínů, elektronická podatelna, manažerská kontrola, atd.

  Systém umožňuje:

  • Přístup k případům a dokumentům kdykoliv, kdekoliv a z libovolného zařízení
  • Efektivní správa financí k jednotlivým spisům, aktuální přehledy o financích
  • Specifika advokátních kanceláří - vzorové šablony, výpočty odměn, návaznost na policii, notáře, věznice,...
  • Automatické hlídání termínů a lhůt
  Více informací
 • iMM - Obchodní a účetní systém

  Jedná se o původní systém, který byl nasazen v cca 120 organizacích. Postupně byl doplněn i o správu elektronických dokumentů. Metodika a postupy účetního systému byly převzaty do systému E-Office. V návaznosti na tento původní systém připravujeme perspektivně variantu elektronické kaceláře OK Office - Obchodní kancelář.

  Priority připravované obchodní kanceláře:

  • Plně elektronická komunikace s dodavateli a odběrateli
  • Správa financí jednotlivých obchodních případů, aktuální přehledy a analýzy případů, manažerské přehledy
  • Rozsáhlá automatizace (hromadné úlohy) nad obchodními případy