541 235 266    aisoft@aisoft.cz

O firmě

Historie společnosti

Firma AISoft spol. s r.o. byla od svého založení v roce 1991 zaměřena na vývoj a dodávku vlastního aplikačního software.

Původní software, systém AISoft iMM, byl specializovaný do oblasti obchodu a distribuce zboží se zaměřením především na potřeby větších, územně rozsáhlých skladovacích a distribučních sítí.

Od roku 2000 byla nabízena Internetová verze tohoto systému, plně založená na WEB technologiích. Nejnovější verze tohoto systému je v současné době nabízena pod značkou AISoft iMM Office a lze ji charakterizovat jako plně Internetové řešení obchodu integrované s elektronickými dokumenty – tedy elektronickou kanceláří.

Firma nabízela také kompletní dodávky hardware, základního software, sítí LAN, komunikací a případně převzetí komplexní péče o firemní infrastrukturu odběratele včetně správy základního software firmy.

K zákazníkům firmy patřily, případně patří, obchodní a distribuční společnosti z řady oborů. Uvádíme tyto reference:

  • společnosti specializované na dodávky strojů a náhradních dílů (obchodní sítě Agrozet, dodavatel náhradních dílů k automobilům DND Praha a Martin, …)
  • prodejní a distribuční sítě v pokročilých technologiích (Comfor a.s., MICOS a.s., Xanadu s.r.o., …)
  • společnosti dodávající investiční celky (Moravia Systems Hodonín, Pumpa Brno, Belumi Nové Zámky ...)

Současnost společnosti

Od roku 2005 přešla společnost na vývoj a dodávky software zcela na bázi Elektronických kanceláří, původně pouze pro obchod (významná zakázka mj. pro Moravia Systems Hodonín). Zásadní zlom ve vývoji společnosti přinesla zakázka na vývoj a realizaci kompletní elektronizace exekutorských úřadů, která byla původně zadána pro 11 exekutorských úřadů v celé ČR, v současné době je systém EX Office nasazen v 21 úřadech.

Jako vzorové referenční aplikace z oblasti Elektronické kanceláře pro exekutory je možné uvést:

  • Exekutorský úřad Praha 5
  • Exekutorský úřad Klatovy
  • Exekutorský úřad Ostrava
  • Exekutorský úřad Olomouc

Z hlediska informatiky je vhodné uvést, že první dvě reference představují jedny z největších exekutorských úřadů v ČR.

U exekutorských úřadů byl poprvé úspěšně uplatněn princip totální elektronizace, tedy bezpapírová kancelář (v rámci zpětné vazby a podnětů z provozu našich aplikací docházelo i k úpravám legislativy – tedy k zrovnoprávnění elektronických dokumentů).

Úspěšná realizace Elektronické kanceláře v exekutorských úřadech vyvolala zájem o podobné řešení u spolupracujících subjektů (především advokátní kanceláře, notářské kanceláře, instituty Rozhodčího řízení, společnosti z oblasti správy pohledávek, atd.).

Došlo k technologické inovaci systému Elektronické kanceláře (především na klientské úrovni) a k vyhotovení dalších oborových aplikací. V současné době máme připravenou oborovou aplikaci pro advokáty a snažíme se projekt Elektronické kanceláře zobecnit i do dalších uvedených oblastí, perspektivně i do oblasti veřejné správy a opět do obchodu, kde máme značné zkušenosti.


Perspektivní záměry společnosti

V souladu s moderními technologickými trendy připravujeme řešení na bázi outsourcingu – systémy Elektronických kanceláří chceme provozovat formou služeb (SaaS). O toto řešení je eminentní zájem především u menších a středních úřadů a institucí, pro které kromě ekonomických přínosů představuje i eliminaci technických a personálních problémů.

Z pohledu naší společnosti a se znalostí situace na trhu oborových aplikací, je tato oblast pro nás mimořádně perspektivní a chceme na tomto postavit rozvoj firmy v dalších letech.