541 235 266    aisoft@aisoft.cz

Elektronická kancelář E-OFFICE provozována jako služba (SAAS)

Připravujeme Technologickou inovaci Elektronické kanceláře

Základním cílem je technologická inovace systému, která umožní provozovat systém formou služeb (SaaS). Konkrétně:

  • Centrální data (databáze a úložiště dokumentů) budou v zabezpečených datových centrech (z pohledu uživatele v Cloudu). Dochází k hostování centrálního systému provozovatelem služby
  • Služba bude nabízena zákazníkům přes Internet, klientská část je na bázi tenkého klienta (odpadají problémy s instalacemi a údržbou programů)
  • Zabezpečení dat a přenosů bude na úrovni bankovních služeb

Vedlejším cílem je:

  • Zvýšit rychlost v přístupu k datům a dokumentům a zvýšit kapacitní průchodnost
  • Umožnit provozování klientské části nezávisle na platformě (tedy i na zařízeních Android, případně iOS)
  • Vytvořit předpoklady k nasazení inovovaného systému v nových oblastech, tedy usnadnit lokalizaci a modifikaci aplikačního SW

Technologicky to znamená nově vytvořit centrální část systému a přepracovat klientskou část systému a tím zajistit přístup k datům a dokumentům na bázi webových služeb.


Očekávané přínosy

Provozování aplikací formou služby (SaaS) vzniká obecně jako reakce na potřebu snižování nákladů na software a souvisejících nákladů na technické vybavení a personální výdaje.

Z pohledu uživatelů dochází k vytěsnění aktivit, které nesouvisí s primárním zaměřením firmy, resp. úřadu – centrální infrastruktura je komplexně provozována formou služby

Dochází k těmto efektům:

  • Významně se snižují celkové náklady na IT
  • Významně se snižují počty servisních pracovníkům a tím i zátěž pro režijní pracovníky
  • Dochází k rozložení nákladů na aplikační SW v čase – nedochází k jednorázovému finančnímu zatížení, tedy pozitivní dopad na cash – flow organizace
  • Je umožněn případný kapacitní rozvoj systému bez nutnosti dalších investic do hardware, dochází pouze k rozšíření odběru služby


Kontaktujte nás